Berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayainya dan membuat perkongsian.
Kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Amalkan prinsip Rukun Negara demi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan Negara.
Jom @klikdenganbijak !