Nama Program : Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)

Tarikh : 24 Oktober 2019 (Khamis)  

Nama Program : Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)

Tarikh : 15 Oktober 2019 (Khamis)  

Nama Program : Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)

Tarikh : 12 Oktober 2019 (Sabtu)  

Nama Program : Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online

Tarikh : 15 Oktober 2019 (Selasa)  

Nama Program : Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Tarikh : 6 Oktober 2019 (Ahad)