1. Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Tajuk          : Program Advokasi Klik Dengan Bijak
Tarikh         : 6 Oktober 2019 (Ahad)  
Masa          : 10.00 pagi – 2.00 ptg
Bertempat  : SK Pusat Dungun
Peserta      : 90 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang kebaikan dan keburukan internet kepada semua

Aktiviti

Kuiz Klik denga Bijak & Taklimat

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tajuk          : Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tarikh         : 12 Oktober 2019 (Sabtu)  
Masa          : 9.30 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 15 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang Program Freeview MYTV

Aktiviti

Taklimat dan membuat hebahan di kepada komuniti 

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : 15 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 10.00 pagi – 12.00 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 5 orang
 

Tujuan

Penggunaan system atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : 17 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 13 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

5. Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          :  24 Oktober 2019 (Khamis)   
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 17 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

 Gambar di sini

 

 

1. Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan Kepada Internet

Tajuk          : Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan kepada internet
Tarikh         : 6 September 2019 (Jumaat)
Masa          : 9.00 pagi – 12.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 3 orang
 

Tujuan

Penggunaan sistem atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

............................................................................................................................................................................

2. Dashboard Komuniti -Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti
Tajuk          : Dashboard Komuniti - Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti
Tarikh         : 28 September 2019 (Sabtu)
Masa          : 9.30 pagi – 12.30 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 9 orang
 

Tujuan

Memperkenalkan Dashboard Komuniti

Aktiviti

membuat hebahan di Slot My Komuniti

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Microsoft Office - Asas Microsoft Excel& Latihan
Tajuk          : Microsoft Office - Asas Microsoft Excel& Latihan
Tajuk          : 30 September 2019 (Isnin)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 15 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar di sini

 

1. Penggunaan Microsoft Power Point

Tajuk        : Penggunaan Microsoft Power Point
Tarikh       : 5 Julai 2019 (Jumaat)  
Masa         : 9.30 pagi- 12.00 tgh hri
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja

AKTIVITI

1.Penggunaan Microsoft Power Point untuk membuat kerja kursus

2.Mempersembahkan kerja dalam bentuk menarik dengan menggunakan Mic. PP

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2.  Penggunaan Microsoft Word & Internet

Tajuk        : Penggunaan Microsoft Word & Internet
Tarikh       : 6 Julai 2019 (Sabtu)  
Masa         : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Mengajar fungsi Microsoft Office dengan lebih menyeluruh dan untuk mempersembahkan kerja-kerja dalam bentuk yang lebih menarik.

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja kursus

2. Penggunaan Internet untuk mencari bahan kerja kursus

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3.  Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi - Pengenalan kepada internet

Tajuk        : Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi - Pengenalan kepada internet
Tarikh       : 23 Julai 2019 ( Sabtu)  
Masa         : 9.00 pg - 12.00 tgh hri
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Penggunaan sistem atas talian

AKTIVITI

1. Penggunaan sistem SPA

............................................................................................................................................................................

4. Lawatan Pendidikan Tabika Kemas

Tajuk        : Lawatan Pendidikan Tabika Kemas
Tarikh       : 25 Julai 2019 (Khamis)  
Masa         : 9.00 pagi- 12.00 tghhari
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 12 orang
 

TUJUAN

Memberi pengenalan kepada pelajar tentang komputer

AKTIVITI

1.Permainan Pendidikan

2.Tayangan Video Pembelajaran

Gambar di sini

 

1. Bengkel Asas Grafik Adobe Photoshop

Tajuk        : Bengkel Asas Grafik Adobe Photoshop
Tarikh       : 17 Ogos 2019 (Sabtu) 
Masa         : 9.00 pagi- 5.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 20 orang
 

TUJUAN

Memberi tunjuk ajar penggunaan Basic Adobe Photoshop dengan betul

AKTIVITI

1.Penggunaan Basic Adobe Photoshop

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi (Pengisian data kerja atas talian)

Tajuk        : Asas teknologi Maklumat & Komunikasi(Pengisian data kerja atas talian)
Tarikh       : 18 Ogos 2019 (Ahad)  
Masa         : 9.00 pagi- 4.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 7 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data secara atas talian

2.Penggunaan sistem untuk mengisi maklumat

............................................................................................................................................................................

3. Dashboard Komuniti & Permainan Pendidikan

Tajuk        : Dashboard Komuniti & Permainan Pendidikan
Tarikh       : 21 Ogos 2019 (Rabu)  
Masa         : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 14 orang
 

TUJUAN

Memberi pengenalan kepada pelajar tentang Dashboard Komuniti

AKTIVITI

1.Permainan Pendidikan

2.KUiz Kahoot Online

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Program Lestari ICT dan Cakna Kesihatan PI 

Tajuk        : Program Lestari ICT dan Cakna Kesihatan PI 
Tarikh       : 23 Ogos 2019 (Jumaat)  
Masa         : 8.30 pg - 2.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 111 orang
 

TUJUAN

Memperkenalkan Pusat Internet kepada komuniti setempat

AKTIVITI

1.Pemeriksaan Gigi & Mata Percuma, Freeview MyTV, Ceramah Kesihatan

2.Kuiz, Pertangan dan Cabutan Bertuah

 .............................................................................................................................................................................

5. Multimedia - Suntingan Imej

Tajuk        : Multimedia - Suntingan Imej
Tarikh       : 30 Ogos 2019 (Jumaat) 
Masa         : 10.30 pagi- 12.30 tghhari
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 3 orang
 

TUJUAN

Memberi pengenalan kepada pelajar tentang komputer

AKTIVITI

1.Pencarian gambar kemerdekaan

Gambar di sini

 

1. Microsoft Office - Penggunaan Microsoft Excel 

Tajuk        : Microsoft Office - Microsoft Excel 
Tarikh       : 16 Jun 2019 (Ahad)  
Masa         : 9.00 pagi- 1.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 17 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data tadika menggunakan microsoft excel

2.Penggunaan microsoft excel untuk membuat kerja.

............................................................................................................................................................................

2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan kepada internet (Penggunaan sistem atas talian)

Tajuk        : Asas teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan kepada internet (Penggunaan sistem atas talian)
Tarikh       : 26 Jun 2019 (Rabu)
Masa         : 10.00 pagi- 1.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 3 orang
 

TUJUAN

Penggunaan internet untuk kebaikan

AKTIVITI

1.Penggunaan sistem untuk mengisi maklumat

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Penggunaan Microsoft Word & Pengenalan kepada internet

Tajuk        : Penggunaan Microsoft Word & Pengenalan kepada internet
Tarikh       : 27 Jun 2019 (Khamis)  
Masa         : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Mengajar fungsi Microsoft Office dengan lebih menyeluruh dan untuk mempersembahkan kerja-kerja dalam bentuk yang lebih menarik.

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja kursus

2. Mencari maklumat kerja kursus di dalam internet

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Dashboard Komuniti – Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti 

Tajuk        : Dashboard Komuniti – Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti 

Tarikh       : 29 Jun 2019 (Sabtu)  
Masa         : 9.00 pagi- 1.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 4 orang
 

TUJUAN

Pengenalan kepada Dashbaord Komuniti

AKTIVITI

1. Membuat karangan tentang Kebaikan Internet dan menghebahkan di slot My Komuniti 

Gambar di sini