1. Penggunaan Sistem Atas Talian - Peperiksaan Online
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian - Peperiksaan Online
Tajuk          : 5 Disember2019 (Khamis)  
Masa          : 10.00 pagi – 12.00 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 4 orang
 

Tujuan

Penggunaan system atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Penggunaan Sistem Atas Talian (Pengisian Data Kemas)
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian (Pengisian Data Kemas)
Tajuk          : 15 Disember 2019 (Ahad)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 17 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam sistem online

Gambar di sini

1. Penggunaan Sistem Atas Talian - Peperiksaan Online
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian - Peperiksaan Online
Tajuk          : 7 November 2019 (Khamis)  
Masa          : 10.00 pagi – 12.00 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 4 orang
 

Tujuan

Penggunaan system atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

Gambar Di Sini

............................................................................................................................................................................

2.  Microsoft Office - Membuat Resume Kerja

Tajuk          : Microsoft Office - Membuat Resume Kerja
Tarikh         : 14 November 2019 (Khamis)  
Masa          : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 1 orang
 

TUJUAN

Mengajar fungsi Microsoft Office dengan lebih menyeluruh dan untuk mempersembahkan kerja-kerja dalam bentuk yang lebih menarik.

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat resume

Gambar Di Sini

............................................................................................................................................................................

3. Penggunaan Sistem Atas Talian (Pengisian Data Kerja)
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian (Pengisian Data Kerja)
Tajuk          : 24 November 2019 (Ahad)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 12 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar Di Sini

............................................................................................................................................................................

4. Suntingan Imej Program MIV
Tajuk          : Suntingan Imej Program MIV
Tarikh         : 28 November 2019 (Khamis)  
Masa          : 9.30 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

Tujuan

Suntingan video untuk program MIV

Aktiviti

Suntingan gambar untuk membuat hebahan di kepada komuniti 

Gambar Di Sini

 

1. Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan Kepada Internet

Tajuk          : Asas Teknologi Maklumat & Komunikasi- Pengenalan kepada internet
Tarikh         : 6 September 2019 (Jumaat)
Masa          : 9.00 pagi – 12.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 3 orang
 

Tujuan

Penggunaan sistem atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

............................................................................................................................................................................

2. Dashboard Komuniti -Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti
Tajuk          : Dashboard Komuniti - Pengenalan kepada Dashboard My Komuniti
Tarikh         : 28 September 2019 (Sabtu)
Masa          : 9.30 pagi – 12.30 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 9 orang
 

Tujuan

Memperkenalkan Dashboard Komuniti

Aktiviti

membuat hebahan di Slot My Komuniti

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Microsoft Office - Asas Microsoft Excel& Latihan
Tajuk          : Microsoft Office - Asas Microsoft Excel& Latihan
Tajuk          : 30 September 2019 (Isnin)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 15 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar di sini

 

1. Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Tajuk          : Program Advokasi Klik Dengan Bijak
Tarikh         : 6 Oktober 2019 (Ahad)  
Masa          : 10.00 pagi – 2.00 ptg
Bertempat  : SK Pusat Dungun
Peserta      : 90 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang kebaikan dan keburukan internet kepada semua

Aktiviti

Kuiz Klik denga Bijak & Taklimat

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tajuk          : Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tarikh         : 12 Oktober 2019 (Sabtu)  
Masa          : 9.30 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 15 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang Program Freeview MYTV

Aktiviti

Taklimat dan membuat hebahan di kepada komuniti 

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : 15 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 10.00 pagi – 12.00 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 5 orang
 

Tujuan

Penggunaan system atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : 17 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 13 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

5. Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          :  24 Oktober 2019 (Khamis)   
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 17 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

 Gambar di sini

 

 

1. Bengkel Asas Grafik Adobe Photoshop

Tajuk        : Bengkel Asas Grafik Adobe Photoshop
Tarikh       : 17 Ogos 2019 (Sabtu) 
Masa         : 9.00 pagi- 5.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 20 orang
 

TUJUAN

Memberi tunjuk ajar penggunaan Basic Adobe Photoshop dengan betul

AKTIVITI

1.Penggunaan Basic Adobe Photoshop

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi (Pengisian data kerja atas talian)

Tajuk        : Asas teknologi Maklumat & Komunikasi(Pengisian data kerja atas talian)
Tarikh       : 18 Ogos 2019 (Ahad)  
Masa         : 9.00 pagi- 4.00 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 7 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data secara atas talian

2.Penggunaan sistem untuk mengisi maklumat

............................................................................................................................................................................

3. Dashboard Komuniti & Permainan Pendidikan

Tajuk        : Dashboard Komuniti & Permainan Pendidikan
Tarikh       : 21 Ogos 2019 (Rabu)  
Masa         : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 14 orang
 

TUJUAN

Memberi pengenalan kepada pelajar tentang Dashboard Komuniti

AKTIVITI

1.Permainan Pendidikan

2.KUiz Kahoot Online

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Program Lestari ICT dan Cakna Kesihatan PI 

Tajuk        : Program Lestari ICT dan Cakna Kesihatan PI 
Tarikh       : 23 Ogos 2019 (Jumaat)  
Masa         : 8.30 pg - 2.30 ptg
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 111 orang
 

TUJUAN

Memperkenalkan Pusat Internet kepada komuniti setempat

AKTIVITI

1.Pemeriksaan Gigi & Mata Percuma, Freeview MyTV, Ceramah Kesihatan

2.Kuiz, Pertangan dan Cabutan Bertuah

 .............................................................................................................................................................................

5. Multimedia - Suntingan Imej

Tajuk        : Multimedia - Suntingan Imej
Tarikh       : 30 Ogos 2019 (Jumaat) 
Masa         : 10.30 pagi- 12.30 tghhari
Bertempat : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 3 orang
 

TUJUAN

Memberi pengenalan kepada pelajar tentang komputer

AKTIVITI

1.Pencarian gambar kemerdekaan

Gambar di sini