BELAJAR INTERNET

NAMA

    : SITI KHALEEDA BINTI MAZAIT

UMUR

    : 17 TAHUN

AHLI

    : 2019

Latar belakang

Siti Khaleedamerupakan pelajar tingkatan 5. Beliau ke Pusat Internet Padang Jambu untuk tujuan menggunakan komputer dan internet untuk membuat kerja kursus tingkatan 5.

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Siti Khaleedasentiasa datang ke Pusat Internet,tetapi hanya untuk menggunakan komputer untuk melayari facebook dan media sosial yang lain. Setelah mengikuti satu kelas pembelajaran di Pusat Internet, dia amat berminat membuat ulangkaji pembelajaran secara online dan menggunakan Microsoft Office untuk membuat kerja-kerja kursus..

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Siti Khaleedamenggunakan kemudahan internet di Pusat Internet dengan kawan-kawannya. Dia menggunakan laman web pembelajaran dan kemudahan internet untuk mencari bahan pembelajaran membuat kerja-kerja kursus