2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi 

Tajuk          : Pengisian borang atas talian
Tarikh         : 1 Februari 2021
Masa          : 10 pg - 12  tgh hari (2 jam)
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang 
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer 

AKTIVITI

1.Pengisian borang atas talian

............................................................................................................................................................................

2.  Penggunaan Microsoft Word 

Tajuk          : Penggunaan Microsoft Word 
Tarikh         : 2 Februari 2021
Masa          : 10 pg - 1 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja sekolah

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja sekolah