1.  Penggunaan Microsoft Word 

Tajuk          : Penggunaan Microsoft Word 
Tarikh         : 20 JUN 2020
Masa          : 2.30 ptg - 5.30 ptg
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 1 orang
 

TUJUAN

Mengajar fungsi Microsoft Office dengan lebih menyeluruh dan untuk mempersembahkan kerja-kerja dalam bentuk yang lebih menarik.

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja kursus

2. Penggunaan Internet untuk mencari bahan kerja kursus

............................................................................................................................................................................

2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi 

Tajuk          : Pengisian data kerja atas talian
Tarikh         : 21 JUN 2020 (AHAD)
Masa          : 9.00 pagi- 4.00 ptg
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 7 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data secara atas talian

............................................................................................................................................................................

3 Penggunaan Sistem Atas Talian 
Tajuk          : Penggunaan Sistem Perkeso Atas Talian
Tajuk          : 22 JUN 2020 (ISNIN)
Masa          : 9.30 pagi – 12.30 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 1 orang
 

Tujuan

Penggunaan sistem atas talian

Aktiviti

Pengisian maklumat di sistem perkeso