1.  Penggunaan Microsoft Word 

Tajuk          : Penggunaan Microsoft Word 
Tarikh         : 5 Disember 2020
Masa          : 2.30 ptg - 5.30 ptg ( 3 jam )
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 4 orang
 

TUJUAN

Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja kursus

AKTIVITI

1. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat kerja kursus

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

 2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi 

Tajuk          : Pengisian data kerja atas talian
Tarikh         : 29 & 30 Disember 2020
Masa          : 9.00 pagi- 1.00 ptg (4 jam)
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 4 orang & 6 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data secara atas talian

Gambar 29.12.2020

Gambar 30.12.2020