1.  Penggunaan Microsoft Word 

Tajuk          : Penggunaan Microsoft Word 
Tarikh         : 9 Julai 2020
Masa          : 9.30 pagi – 12.30 pagi
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 2 orang
 

TUJUAN

Penggunaan Microsoft Word untuk membuat surat

AKTIVITI

1. Memberi tunjuk ajar cara penggunaan Microsoft office dengan betul

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Asas teknologi Maklumat & Komunikasi 

Tajuk          : Pengisian data kerja atas talian
Tarikh         : 23 Julai 2020
Masa          : 9.00 pagi- 1.00 ptg
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 5 orang
 

TUJUAN

Melatih supaya peserta mahir menggunakan komputer untuk tujuan membuat kerja seperti memasukkan data, membina jadual dan membuat perkiraan menggunakan format

AKTIVITI

1.Pengisian data secara atas talian

Gambar di sini