1. Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Tajuk          : Program Advokasi Klik Dengan Bijak
Tarikh         : 6 Oktober 2019 (Ahad)  
Masa          : 10.00 pagi – 2.00 ptg
Bertempat  : SK Pusat Dungun
Peserta      : 90 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang kebaikan dan keburukan internet kepada semua

Aktiviti

Kuiz Klik denga Bijak & Taklimat

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

2. Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tajuk          : Program Malaysia ICT Volunteer (MIV)
Tarikh         : 12 Oktober 2019 (Sabtu)  
Masa          : 9.30 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 15 orang
 

Tujuan

Penerangan tentang Program Freeview MYTV

Aktiviti

Taklimat dan membuat hebahan di kepada komuniti 

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

3. Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : Penggunaan PC untuk Peperiksaan SPA Online
Tajuk          : 15 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 10.00 pagi – 12.00 tgh hri
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 5 orang
 

Tujuan

Penggunaan system atas talian

Aktiviti

Menjawab soalan peperiksaan atas talian

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

4. Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Pengisian Data Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : 17 Oktober 2019 (Khamis)  
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 13 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

Gambar di sini

............................................................................................................................................................................

5. Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          : Penggunaan Sistem Atas Talian (KEMAS)
Tajuk          :  24 Oktober 2019 (Khamis)   
Masa          : 9.00 pagi – 1.00 tgh hari
Bertempat  : PI Kg Padang Jambu
Peserta      : 17 orang
 

Tujuan

Penggunaan system untuk mengisi maklumat

Aktiviti

Pengisian data dalam Microsoft excel

 Gambar di sini